Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

Cách thức triệt lông nách an tinh tiệm trái phẳng phương pháp thiên nhiên

2 năm trước, tui điều trị triệt lông kì IPL nhưng nay lông đã mọc lại. Xin tư vấn cho tớ phương pháp cách triệt lông nách vĩnh viễn vĩnh viễn đừng đau. Phương pháp diệt trừ lông thắng tuyển lựa có hiện nay là tiến đánh nghệ IPL. Tuy nhiên, sự khác rau là ở thế hệ máy hoặc nói chuẩn xác hơn, kết quả điều trừng trị cụ dạng khác rau giữa các cấu ảnh máy IPL.lắm đay nghiến tham số rất quan trọng thứ máy IPL là: bước sóng, mức độ hay lượng và nhiệt kiêng kị đánh nóng. Bước sóng chuẩn sẽ tác hễ xoi sâu, kín hiệu và tụ hội ra xứ lông trừng phạt liệu cái thần hồn, chẳng bị phân rụm ánh sáng vào mô xung quanh. Mật cỡ hay lượng cao giúp xuyên hầu hạ, tác hễ đủ khoẻ nổi xoá sổ các nang lông, từ bỏ đấy mới đạt nhằm hiệu quả điều trừng phạt. Chế độ tiến đánh nóng được giúp chiều phương diện da chả bị tổn thương, chứ lắm cảm giác đau, đại hồi đấy mới nhiều trạng thái tăng năng cây điều trừng trị.

triệt lông phẳng máy IPL đời mới.

cùng các máy IPL trước đây (cuối năm 2011 trở phai trước), băng nhóm sóng sử dụng thấp, giò đủ ngần xoi sâu, nên, tác dụng triệt lông đang hạn chế. Khắc phục nhược điểm này, máy Smoothcool (IPL thế hệ mới chăm dụng tặng triệt lông) vạc ổ sóng 700-1200nm biếu phép xoi sâu tới tận gốc khoảng nang lông và vạc huy tối đa hiệu trái diệt trừ lông.

đồng Smoothcool, bề phương diện da chẳng bị tổn thương và giàu cảm giác đớn đau.

đằng rìa đấy, Smoothcool đang phân phát hoặc cây lên tới 60mj trong suốt chập các máy khác phân phát hạng hay là cây tối da chỉ 50mj. Một nhân tố quan yếu nữa là kiếm công nóng bề phương diện, các máy IPL đời trước đây giàu mực tàu làm rét chỉ đến 0 tìm kiếm C, Smoothcool đạt cụm từ làm rét - 8 chừng C. nên chi, ánh sáng chiếu tướng vào chiều bình diện đa chả bị thương tổn và cận như không giàu cảm giác đau đớn.

cùng những đặc tính toán ưu việt trên, Smoothcool tiễn lại kết trái triệt lông vĩnh viễn (kết trái mà những máy khác không trung nhiều thắng). liệu cái thần hồn trình trừng trị liệu cái thần hồn đồng máy diệt trừ lông nách Smoothcool cần 5-6 bận, lùng cách giữa 2 lượt điều trị là 4-8 kè.

0

0 nhận xét:

Đăng nhận xét